Safe Buy

Pomoc

Dostawa
Zamówione produkty zostaną dostarczone w ciągu trzech dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Wysyłka zamówionych produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 48 godzin. W przypadku chwilowego braku zamówionych produktów termin wydłuża się do 7 dni. W szczególnych przypadkach, termin dostawy może się wydłużyć. Zamówione towary zostaną dostarczone przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Przesyłkę prosimy dokładnie sprawdzić niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeśli stan przesyłki budzi Państwa wątpliwości (przesyłka jest naruszona, otwarta lub tp.), fakt ten należy niezwłocznie zgłosić doręczycielowi. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w transporcie lub gdy zawartość uszkodzonej paczki okaże się niezgodna z zamówieniem, proszę spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Jest to warunek uwzględnienia reklamacji na uszkodzenia powstałe w transporcie. Protokół proszę przesłać faksem pod numer 33 / 812 50 48 .
Prywatność i bezpieczeństwo
Nasza firma wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie do celów księgowych oraz komunikacji. Nikt postronny nie ma więc wglądu do Twoich personaliów, ani historii zakupów. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu do tych danych jak również prawo ich poprawienia.
Zwroty i wymiany
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia lub wady w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod numer telefonu 33 / 812 50 48. Koszty dostarczenia wadliwego towaru i ponownej dostawy pokrywa Sprzedawca.
W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej zgłoszenie reklamacyjne winno być dokonane niezwłocznie po stwierdzeniu wady i przesłane faksem pod numer 33 / 812 50 48 lub pocztą elektroniczną. O sposobie i terminie załatwienia reklamacji poinformujemy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Koszt dostarczenia uszkodzonego produktu do serwisu gwarancyjnego pokrywa Kupujący. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty, także koszt diagnostyki sprzętu, pokrywa Klient.
UWAGA! Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem lub zleconych na koszt odbiorcy.
Zamawianie
Zamówienia można składać po zalogowaniu się w sklepie lub bezpośrednio pocztą elektroniczną sklep@fotomarket.com.pl , faksem 33 / 812 50 48 lub telefonicznie 33 / 812 50 48. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie e-mailem lub faksem potwierdzenia zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych. Zamówienia, których w dni robocze nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie, podczas potwierdzania zamówienia, będziesz mógł zdecydować czy zaczekać na zamawiany towar czy zrezygnować z zamówienia.
Płatności, ceny i promocje
Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze przesyłki: należność pobiera doręczyciel
- przelewem na rachunek bankowy Sklepu
Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Dane do przelewu
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rachunek numer:  23 1750 1178 0000 0000 0407 3468

Podgląd zamówień
Złożone przez Państwa zamówienie jest przekazywane do realizacji. Każdy etap realizacji zamówienia jest rejestrowany w naszym systemie obsługi i jego bieżący stan można w każdej chwili sprawdzić po zalogowaniu się w sklepie. Wszelkie zmiany lub pytanie związane ze złożonym zamówieniem prosimy kierować na adres elektroniczny sklep@fotomarket.com.pl, podając każdorazowo numer zamówienia.
Modyfikacja danych w moim koncie
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.