Polityka prywatności

Państwa prywatność to nasza sprawa

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami oraz usługami i jednocześnie chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszych stron internetowych także w odniesieniu do ochrony Państwa danych osobowych. Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest dla nas oczywistością. 

Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy i jakie dane potrzebujemy oraz jak z nich korzystamy. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, zarówno przez nas i przez usługodawców zewnętrznych. 

Dane osobowe

Dane osobowe są informacjami służącymi do identyfikacji osób. Należą do nich takie dane, jak np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail a także adres IP. Do korzystania z naszych stron nie ma konieczności ujawniania danych osobowych. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa nazwiska i adresu oraz dalszych danych, dzięki którym będziemy mogli wykonać dla Państwa zleconą usługę.

Gdy korzystają Państwo z usług serwisowych, wystarczą nam tylko te dane, które są niezbędne do wykonania zleconej usługi. Jeśli prosimy Państwa o dalsze dane, to mamy w takim przypadku do czynienia tylko z dobrowolnym przekazaniem informacji. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce tylko w celu świadczenia zleconej usługi i zabezpieczenia własnych uzasadnionych interesów gospodarczych.

Cel gromadzenia danych osobowych

Podane nam dane osobowe mogą być wykorzystywane, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie, do realizacji zamówienia lub w celu zapewnienia dostępu do konkretnych informacji lub ofert.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden inny sposób Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy tylko zgodnie z przekazanym Pañstwu celem. Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim nie będzie miało miejsca bez Państwa niezbędnej zgody.

Gromadzenie danych osobowych i ich ujawnienie do uprawnionych instytucji państwowych i władz następuje tylko w zakresie odpowiednich przepisów prawa oraz jeśli zostaniemy do tego zobowiązani orzeczeniem sądowym. Nasi współpracownicy i zaangażowani przez nas dostawcy usług zostali zobowiązani do zachowania poufności oraz postępowania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Gromadzone automatycznie dane nieosobowe

Podczas korzystania z naszych stron internetowych zapisywane są z powodów organizacyjnych i technicznych następujące dane: nazwa wywołanej strony, nazwa stosowanej przeglądarki internetowej, system operacyjny, data i czas odwiedzin, użyte wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików oraz Państwa numer IP.

Opracowujemy te techniczne dane anonimowo i jedynie dla celów statystycznych oraz do ciągłego doskonalenia naszej strony i aby nasze serwisy internetowe były jeszcze bardziej atrakcyjne. Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych zapisanych w zabezpieczonych systemach i nie mogą być powiązane do indywidualnej osoby. Państwa dane osobowe i Pañstwa prywatność są chronione przez cały czas.

Cookies (ciasteczka)

Jeśli odwiedzicie Państwo jedną z naszych stron internetowych, może się zdarzyć, że dojdzie do przechowywania informacji w postaci pliku cookie na Państwa komputerze. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera do przeglądarki internetowej i zapisywane na dysku Państwa komputera. W ten sposób nie są przechowywane żadne dane użytkowników, a jedynie adres protokołu internetowego.

Te informacje służą temu, aby zostali Państwo automatycznie rozpoznani podczas kolejnych odwiedzin naszych stron i w celu ułatwienia nawigacji. Cookies umożliwiają nam np. dostosowanie naszych stron do Państwa zainteresowań lub zapisują Państwa hasło, dzięki czemu nie muszą go Państwo każdorazowo wpisywać. Oczywiście mogą Państwo przeglądać nasze strony także bez cookies. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy rozpoznali Państwa komputer, można zapobiec zapisaniu cookies na dysku komputera poprzez nastawienie opcji o braku akceptacji cookies w przeglądarce internetowej. Jak dokładnie można dokonać tego nastawienia, należy sprawdzić w instrukcji obsługi Państwa przeglądarki. Jeśli nie akceptują Państwo plików cookies, może to ograniczenia funkcjonalności ofert naszych stron.

Zestawienie plików cookies zamieszczone jest poniżej Lista cookies (ciasteczek).

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać nam danych osobowych. Nigdy nie prosimy o dane osobowe od dzieci ani młodzieży, nie gromadzimy ich ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy i wszystkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych i ich poufnego przetwarzania. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale aktualizowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zabezpieczeń i środków ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój technologiczny. W takich przypadkach będziemy odpowiednio aktualizować naszą polityką prywatności. Prosimy zapoznać się z aktualną wersję polityki prywatności.

Odnośniki

Jeśli używają Państwo zewnętrzne odnośniki oferowane na naszych stronach internetowych, niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych odnośników. Gdy oferujemy odnośniki, staramy się zapewnić, że spełniają one również standardy naszej polityki prywatności i norm bezpieczeństwa. Nie mamy jednak kontroli nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i prywatności przez innych operatorów storn internetowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności na stronach internetowych innych dostawców z ich deklaracją ochrony danych.

Prawo do informacji

Zawsze mogą Państwo uzyskać informacje na temat przechowywanych danych o sobie. W razie potrzeby, proszę pisać do G&P Focus Sp. z o.o., Administrator danych osobowych, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, lub wysłać e-mail do naszego administratora danych osobowych na adres: biuro@gp-focus.com.pl

Prawo do rezygnacji

Co więcej, zawsze można cofnąć swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez nas. W razie potrzeby, proszę pisać do:

G&P Focus Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

ul. Cieszyńska 365

43-382 Bielsko-Biała

lub wysłać e-mail do naszego administratora danych osobowych na adres: biuro@gp-focus.com.pl

Pytania, sugestie, skargi

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące oświadczeniu o ochronie prywatności i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się z naszym administratorem danych osobowych pisząc na adres: G&P Focus Sp. z o.o., Administrator danych osobowych, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, lub wysyłając e-mail do naszego administratora danych osobowych na adres: biuro@gp-focus.com.pl . Jest on do Państwa dyspozycji także w przypadku poszukiwania informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych.

Jakie dane gromadzimy

Możemy gromadzić następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe zawierające adres e-mail
  • informacje teleadresowe, jak kod pocztowy, numer telefonu, adres IP oraz preferencje i zainteresowania
  • inne informacje dotyczące ankietowania i / lub ofert

Zestawienie plików cookies zamieszczone jest poniżej Lista cookies (ciasteczek).

Lista cookies (ciasteczek)

Poniższa tabela zawiera wykaz cookies (ciasteczek) i informacje, jakie za ich pośrednictwem gromadzimy.

Nazwa COOKIE (ciasteczka)Opis COOKIE (ciasteczka)
CART Skojarzenie z Twoim koszykiem.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE Produkty, które masz na liście produktów porównywanych
CURRENCY Twoja preferowana waluta
CUSTOMER Zaszyfrowana wersja Twojego identyfikatora kleinta w sklepie
CUSTOMER_AUTH Wskaźnik aktualnego zalogowania w sklepie
CUSTOMER_INFO Zaszyfrowana wesja Twojej przynależności do grupy kleintów sklepu
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Identyfikator segmentu klientów sklepu
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND ID Twojej sesji na serwerze
GUEST-VIEW Umożliwia edycję zamówienia gościom sklepu
LAST_CATEGORY Ostatnia kategoria, którą odwiedzałeś
LAST_PRODUCT Najczęściej oglądane ostatnio produkty
NEWMESSAGE Wskazuje, czy nowa wiadomość została odebrana.
NO_CACHE Wskazuje, czy dozwolone jest użycie pamięci podręcznej.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o Twoim koszyku i przeglądania historii odwiedzin strony.
POLL ID ankiety, w której ostatnio oddałeś głos.
POLLN Informacje o ankiecie, w której ostatnnio głosowałeś.
RECENTLYCOMPARED Produkty, które ostatnio porównywałeś.
STF Informacje o produktach, które przesłałeś mailem przyjaciołom.
STORE Wygląd sklepu lub język, który wybrałeś.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje czy zezwoliłeś na stosowanie cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, które ostatnio oglądałeś.
WISHLIST Zaszyfrowana lista produktów, które dodałeś do listy życzeń.
WISHLIST_CNT Liczba produktów na Twojej liście życzeń.
__utma Do rozróżniania unikalnych użytkowników i sesji (Google Analytics).
__utmb oraz __utmc Do śledzenia odwiedzin (Google Analytics).
__utmz Do ustalenia źródła odwiedzin (Google Analytics).
__utmv Zmienne niestandardowe (Google Analytics).